OM OS

Unix Furniture AB har sitt säte i Mellbystrand, längst in i Laholmsbukten mellan Båstad och Halmstad, och har sedan starten arbetat med import och försäljning av möbler
och möbelkomponenter. På senare år har vi breddat vår verksamhet och arbetar nu även med olika typer av hjälpmedel för äldre och personer med någon form av rörelse-
begränsning. Genom vårt kontaktnät har vi etablerat goda relationer med ett antal noga utvalda leverantöer som vi representerar och säljer under det egna varumärket Airgo™, vars affärsidé är enkel ”Att erbjuda funktionella hjälpmedel av hög kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris”.

Alla våra produkter finns på vårt kontor i Mellbystrand och du är alltid välkommen att komma hit och se och prova. Om det inte skulle fungera så kan vi alltid lösa det genom att skicka produkten för test. Finns du i vårt närområde så löser vi det i många fall genom ett hembesök.

EL-KRETSEN

Vi tager os af og tager ansvar for vores miljø!

Som importører af elektronik og deres emballage klassificeres vi som producenter, hvilket betyder, at vi har et ansvar for at sikre, at der er et indsamlingssystem for produkterne, hvilket igen betyder, at produkterne kan genbruges. Vi synes, det er godt, og derfor er vi blandt andet El-Kretsen-certificeret. Via El-Kretsen er vi forbundet til et landsdækkende indsamlingssystem med næsten 1000 modtagelsessteder rundt om i Sverige. Her indsamles elektronik og batterier for at blive genbrugt og genanvendt på den bedste måde, hvilket betyder, at de gamle produkter kommer til nytte igen. El-Kretsen sørger for, at den modtagne forældede elektronik afhentes og transporteres til en forprocessor, der er kontrakt med El-Kretsen, hvor forbehandling og gen-anvendelse finder sted på en miljømæssig forsvarlig måde i overensstemmelse med gældende lovgivning. For information om, hvor du kan henvende dig, så dit brugte udstyr kan håndteres på den rigtige måde, kan du søge efter information om genbrugere i din nærhed på www.el-kretsen.se.