OM OSS

Unix Furniture AB har sitt säte i Mellbystrand, längst in i Laholmsbukten mellan Båstad och Halmstad, och har sedan starten arbetat med import och försäljning av möbler och möbel-komponenter. På senare år har vi breddat vår verksamhet och arbetar nu även med olika typer av hjälpmedel för äldre och personer med någon form av rörelsebegränsning.

Genom vårt kontaktnät har vi etablerat goda relationer med ett antal noga utvalda leverantörer som vi representerar och säljer under det egna varumärket Airgo™, vars affärsidé är enkel: ”Att erbjuda funktionella hjälpmedel av hög kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris”.

Alla våra produkter finns på vårt kontor i Mellbystrand och du är alltid välkommen att komma hit och se och prova. Om det inte skulle fungera så kan vi alltid lösa det genom att skicka produkten för test. Finns du i vårt närområde så löser vi det i många fall genom ett hembesök.

EL-KRETSEN

Vi värnar om och tar ansvar för vår miljö!

Som importörer av elektronik och dess förpackningar klassas vi som producenter, vilket innebär att vi har ett ansvar för att se till att det finns ett insamlingssystem för produkterna som i sin tur innebär att produkterna kan återvinnas. Det tycker vi är bra och därför är vi bla El-Kretsen certifierade.

Genom El-Kretsen är vi anslutna till ett rikstäckande insamlingssystem med nästan 1000 mottagningsplatser runt om i Sverige. Här samlas elektronik och batterier in för att kunna återanvändas och återvinnas på bästa sätt vilket innebär att de gamla produkterna kommer till nytta igen.

El-Kretsen ordnar så att den mottagna uttjänta elektroniken hämtas och transporteras till en av El-Kretsen kontrakterad förbehandlare där förbehandling och återvinning sker på ett miljöriktigt sätt enligt gällande lagar. För information om vart ni kan vända er, för att er uttjänta utrustning skall tas om hand på rätt sätt, kan ni söka information om återvinnare i er närhet på www.el-kretsen.se.