Airgo rullstolsvagn
Airgo fritt val
Airgo - Leverantör av hjälpmedel för alla

Fritt val av hjälpmedel

Fritt val är ett alternativt sätt att få ett hjälpmedel och syftet är att öka brukarens inflytande vid val av vissa typer av hjälpmedel inom områdena: rörelse, syn och hörsel. Det är inte alla regioner och län som erbjuder fritt val men i dagsläget så finns det i Stockholm och även Region Kronoberg.Fritt valinnebär att du istället för att låna själv får köpa det hjälp-medel du vill ha inom ramen för vad du har fått förskrivet. Du betalar med en rekvisition istället för pengar. Butiken/leverantören får sedan begära in pengar av kommunen eller landstinget. Du blir sedan ägare till detta hjälpmedel och ansvarar för dess hantering och skötsel.

Det är brukaren som äger hjälpmedlet och ansvarar för dess inköp, skötsel och hantering. Kostar hjälpmedlet mer än rekvisitionsbeloppet får brukaren stå för mellanskillnaden själv. För mer info klicka på respektive länk.

Fritt val i Stockholms Län

Fritt val Region Kronoberg

Har du ett rekvisitionsnummer som du vill använda vid köp?

Kontakta vår kundtjänst för att få hjälp med beställningen 0706-949 220 eller info@airgo.se. Önskar du lägga beställningen själv online kan du ange rekvisitionsnumret när du kommer till kassan. Rekvisitionsnumret kan du ange i fältet ”Ordernoteringar”.