Airgo S2 i husbilen
Airgo omfattas av fritt val
Äldre dam i en Airgostol

Fritt val av hjälpmedel

Fritt val är ett alternativt sätt att få ett hjälpmedel och syftet är att öka brukarens inflytande vid val av vissa typer av hjälpmedel inom områdena: rörelse, syn och hörsel. Det är inte alla regioner och län som erbjuder fritt val men i dagsläget så finns det i Stockholm och även Region Kronoberg. Fritt val innebär att du istället för att låna själv får köpa det hjälpmedel du vill ha inom ramen för vad du har fått förskrivet. Du betalar med en rekvisition istället för pengar och blir sedan ägare till detta hjälpmedel och ansvarar för dess hantering och skötsel. Butiken/leverantören får sedan begära in pengar av kommunen eller landstinget. Kostar hjälpmedlet mer än rekvisitionsbeloppet får brukaren stå för mellanskillnaden själv.

Det är brukaren som äger hjälpmedlet och ansvarar för dess inköp, skötsel och hantering. Hjälpmedel Stockholm servar och reparerar alla hjälpmedel som har förskrivits från verksamheten.

För mer info klicka på respektive länk.

Fritt val i Stockholms Län

Fritt val Region Kronoberg

Har du ett rekvisitionsnummer som du vill använda vid köp?

Ring eller maila vår kundtjänst så hjälper de dig med beställningen, tel 0706-949 220 eller info@airgo.se.